system pomiaru czasu - konfiguracja tras - dodawanie odczytów